Advitronics Telecom

Veelgestelde vragen

Hieronder ziet u een overzicht van de meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Waar is Advitronics Telecom gevestigd?
Garnizoenstraat 1
5363 VX Velp Noord Brabant

Tel: +31(0)486 - 478888
Tel PortaDial dealers: +31(0)486 - 478899
Fax: +31(0)486 - 478889


Hoe programmeer ik de dealeropties?
In verschillende apparaten is een dealercode benodigd om bepaalde opties te kunnen activeren. De programmeringen voor de dealeropties beginnen met een 6. De dealercode is: 6 0 5 9 0 9 8 0 0 4 1 #. Als de programmering waarvoor de dealercode nodig is begint met een 8, zoals de AD-8(Pro), luidt de dealercode 8 0 5 9 0 9 8 0 0 4 1 #.

De Interface begint direct te kiezen wanneer de deurpost wordt aangesloten. Hoe kan dit?
De deurtelefoon is polariteitgevoelig. Maak eerst de kabel aan de deurtelefoonzijde los. Stopt deze dan met kiezen, controleer dan de A en B aansluiting op polariteit, deze is wellicht omgedraaid. Het kan ook zo zijn dat er een sluiting in de kabel tussen de Interface en deurtelefoon zit. Maak in dat geval de kabel aan ook de zijde van de Interface los. Stopt deze dan met kiezen, zit het probleem in de kabel.


De luidspreker hakkelt / audio valt weg. Hoe kan ik dit verhelpen?
Draai beide potmeters terug naar standaard instellingen, namelijk microfoon op de helft en luidspreker op een kwart. Is dit volume voor luidspreker of microfoon niet genoeg, draai deze dan langzaam en al testende omhoog. De deurposten zijn namelijk ‘half-duplex’ waardoor het volume van de luidspreker de microfoon kan uitschakelen en andersom.

De deurtelefoon doet helemaal niets na het drukken op de knop.
Sluit de deurtelefoon aan met een kort kabeltje, om uit te sluiten dat de bekabeling in orde is. Blijft het probleem, sluit dan een reserve deurpost aan op de interface om vast te stellen of het aan de interface ligt. Mocht u geen reserve deurtelefoon hebben, is het ook mogelijk een analoog toestel aan te sluiten in plaats van de deurtelefoon. Is het probleem hiermee niet verholpen is mogelijk de interface defect.

De verbinding wordt tijdens het gesprek verbroken.
Controleer de time-out instelling als eerste, zet deze zo nodig hoger. Zorg er tevens voor dat het aantal af te schakelen op bezettonen niet lager dan 4 is. Zet eventueel nog de spraak-dipswitch aan (Interface Type 2), zodat de Interface niet per ongeluk een bezettoon ziet.

Ik hoor alleen een kiestoon als ik op de knop van de deurtelefoon druk (Interface Type 2).
De Interface Type 2 kiest niet zelf maar gebruikt de hotline functie van de centrale. Activeer deze hotline functie in de centrale. Sluit een analoog toestel aan in plaats van de Interface Type 2. Neem de hoorn van het toestel op en controleer of er automatisch een oproep plaatsvindt naar het juiste toestel.


Waarom wordt de verbinding steeds na een aantal seconden verbroken (Interface Type 3 & 6)?
In geval van de Interface Type 6 klinken wel 1 of 2 overgangstonen. De Interface kan waarschijnlijk geen nummer kiezen. Dit kan een aantal oorzaken hebben. Er is geen (of een verkeerd) telefoonnummer geprogrammeerd of de kiestoon wordt niet herkend. Sluit in plaats van de interface een analoog toestel aan. Controleer het telefoonnummer dat gebeld moet worden. Is dit niet juist, pas het dan aan in de programmering. Is het telefoonnummer wel juist, dan wordt waarschijnlijk de kiestoon niet herkend en wordt er niet gekozen. Programmeer in dat geval het telefoonnummer met twee sterretjes, bijvoorbeeld 1 1 * * 1 2 0 #.


Alleen knop 1 van mijn deurtelefoon met meerdere drukknoppen werkt, knop 2 (of knoppen 2, 3 en 4) werken niet.
Programmeer in de Interface Type 6 de dealercode (6 0 5 9 0 9 8 0 0 4 1 #), gevolgd door de bijbehorende optie voor meerdere drukknoppen. In geval van 2 drukknoppen 6 6 * 1 # en voor 4 drukknoppen 6 9 * 1 #. Sluit de drukknoppen 2, 3 en 4 rechtstreeks aan op DP2, 3 en 4 van de interface. De A/B van de deurtelefoon moeten worden aangesloten op DP1 van de interface. Alleen de A/B is polariteitgevoelig.


De deur gaat niet open wanneer men op # drukt tijdens de verbinding.
Is de toon wel te horen aan de deurpost? Zo niet dan dient ‘intern DTMF kiezen’ aangezet te worden in de telefooncentrale.
Klikt het betreffende DO relais wel om in de Interface? Controleer of het openercontact daadwerkelijk in serie staat met het deuropener-systeem. Meet de spanning op de DO contacten. Staat er geen spanning op het DO-contact? Dan is er geen sprake van een serieschakeling. Spanning wel aanwezig? Controleer het openercontact. Verwijder eerst de draden van het opener-systeem en meet (door middel van de doorgangs-stand op de multimeter) of deze schakelt.
Schakelt het contact goed maar wordt de deur niet geopend? Controleer het deuropener-systeem. Sluit hiervoor het betreffende DO contact met de hand kort, door middel van een tang, pincet of draadje. De deur dient dan open te gaan.


De teksten doen het niet en de ledjes branden soms wel/niet (Interface Type 6).
Haal de spanning van de interface af. Verwijder de plastic rand en de aluminium afdekplaat. Er bevindt zich een verticaal opzetprintje welke de teksten en de ledjes regelt op het mainboard. Verwijder dit opzetprintje en klik deze, opnieuw, goed vast.


De adapter heeft een 5-polige connector, op welke manier moet deze er op (Interface Type 6)?
De adapter werkt met wisselspanningen en is symmetrisch ten opzichte van de middelste pin. De connector mag er dus op beide manieren op, zolang er maar geen pinnetjes naast gestoken worden.

De ledjes op de Interface 8A blijven continue knipperen en er is een klikkend geluid te horen. Is de extra module wel aangesloten?
Zo ja, controleer dan of de draden goed zijn aangesloten en check deze tevens op breuken. Maak ook de deurtelefoon los, om te voorkomen dat deze eventuele verkeerde polariteit het probleem veroorzaakt.

Deurtelefoon meer dan 6 drukknoppen of een keypad in combinatie met een Interface Type 8: Sommige of alle knoppen doen het niet.
Is de de “matrix” kabel 1 op 1 aangesloten tussen de deurtelefoon en de Interface? Hiervoor mag geen gekruiste aansluiting gebruikt worden. Controleer de kabel door middel van een multimeter of vervang de kabel.

Deurtelefoon met meer dan 6 drukknoppen in combinatie met een Interface Type 8: De drukknoppen reageren vreemd, ze reageren pas na 3 keer drukken en er wordt altijd een verkeerd nummer gedraaid.
Gebruik de programmering voor meerdere drukknoppen: 6 0 6 * 2 #. De Interface staat standaard ingesteld op Keypad, waardoor de drukknoppen overeenkomend de cijfers 1 t/m 9 kiezen.

Ik heb een defect apparaat, wat moet ik doen?
Voordat een defect product opgestuurd wordt: vraag eerst een RMA nummer aan! Neem hiervoor contact op met Advitronics - zonder RMA kunnen er diverse zaken verkeerd lopen.

Neem in geval van twijfel bij een defect product altijd eerst contact op met de Advitronics helpdesk alvorens op te sturen! (deze verstrekken tevens eventueel een RMA nummer)

Vraag altijd een RMA nummer aan alvorens iets retour te sturen! Dit geld ook bij DOA’s en verkeerd bestelde producten.

Wist u dat: Meer dan 50% van alle retour gestuurde ‘defecte’ producten geheel in orde zijn? Er is in deze gevallen geen contact opgenomen, misverstand ontstaan over de aard van het defect, een probleem ontstaan met andere apparatuur of uiteindelijk een oplossing gevonden door specifieke codes te gebruiken (welke tevens telefonisch gegeven kunnen worden).


Log hier in als u klant bent:

Wachtwoord vergeten?

Contactformulier

Niet gevonden wat u zocht? Neem contact met ons op en wij bellen u terug.

Een ogenblik geduld aub...
Het formulier is verzonden.